Lời tâm nguyện...!!!

Loading...

…!!!...LỜI TÂM NGUYỆN...!!!...

-Cảm ơn hơi thở đang còn duy trì
-Từng phút từng giây từng công việc làm
-Mình nguyện sống hằng ngày thật ý nghĩa
-Ươm trồng hạt giống từ bi cho đời.

-Hòa nhịp đập trái tim thương chúng sanh
-Bàn tay sưởi ấm khi họ đói rét
-Đem giọt máu tình nguyện tặng bệnh nhân
-Khi xả bỏ thân hiến xác y học.

-Đó là tâm nguyện cuối cùng của mình
-Nguyện mười phương Chư Phật Chư Bồ Tát
-Chứng minh lòng chân thành con kiếp này
-Đến phút giây cuối mãn nguyện viên thành…

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

Tác giả: Mỹ Phượng
Facebook của: Mỹ Phượng
Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét