Đời, có nhiều cái để người ta ghét nhau, bạn dở người ta ghét, bạn giỏi người ta vẫn ghét

Loading...

"Đời, có nhiều cái để người ta ghét nhau lắm. Bạn dở người ta ghét, bạn giỏi người ta vẫn ghét. Bạn xấu người ta ghét, bạn đẹp người ta vẫn ghét. Bạn dữ người ta ghét, bạn hiền người ta vẫn ghét. Bạn dễ thương người ta cũng ghét, mà bạn dễ ghét thì chắc chắn người ta ghét bạn rồi. Một khi đã ghét thì chẳng cần lý do, cho nên có giải thích cũng vô dụng. Làm người mà không bị ghét thì chẳng có trên đời này.

Vậy thì hễ ai ghét bạn, mắng chửi bạn, bạn cứ bình tĩnh nghe rồi mỉm cười với họ, thì đó mới là cao thủ nhỉ"

Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét