Tìm kiếm trên blog

…!!!... THÀNH TÂM SÁM HỐI …!!!... …”…Bồ Đề Tâm làm Nhân…” …”…Đại Bi làm Gốc Rễ…” …”…Phương tiện làm cứu cánh…” …”…Như thật tri tự Tâm…”...

Thành tâm sám hối

Loading...

…!!!...THÀNH TÂM SÁM HỐI…!!!...

…”…Bồ Đề Tâm làm Nhân…”
…”…Đại Bi làm Gốc Rễ…”
…”…Phương tiện làm cứu cánh…”
…”…Như thật tri tự Tâm…”
-Ngồi buồn họa bút làm thơ
-Vẽ lên phong cảnh quê nhà nơi xưa
-Nơi Từ Phụ đang ngóng chờ
-Kêu gọi từng tiếng con thơ trở về.

-Mà con lạc lối lầm đường
-Say mê cảnh sắc vô thường thế gian
-Cứ mãi gieo nhân tạo nghiệp
-Từng lời cay đắng làm khổ chúng sanh.

-Hôm nay thành tâm sám hối
-Từ vô thủy kiếp con đã gây tạo
-Sát sanh -hại vật -côn trùng
-Thịt -cá –gà-hải sản làm món ăn.

-Bao tử là nơi nghĩa địa
-Thật tàn ác chỉ biết nuôi sống mình
-Giờ phút giây con suy ngẫm
-Gia đình quyến thuộc người thân đoàn tụ.
-Khi chia cách cũng biết đau
-Nghĩ lại loài vật chúng cũng như thế
-Cũng đau đớn khi chia lìa
-Mà con vô tư chỉ biết dùng ngon.

-Trong sự đau xiết cắt mổ
-Từng tiếng kêu la từng giọt máu rơi
-Xét nghỉ lại thật đáng sợ
-Nhưng hạnh phúc nhờ tiếng chuông thức tỉnh.
-Con xin chân thành sám hối
-Ăn năn tất cả nghiệp xưa đã tạo

-Nam Mô Chư Phật mười Phương
-Chứng minh đệ tử xót thương hữu tình
-Phi cầm –tẩu thú chúng sanh
-Noãn-thai-thấp-hóa do mình giết đi.

-Nhiều đời nghiệp sát vậy thì
-Vô tình –cố ý làm gì khỏi vương
-Nay con sám hối mọi đường
-Cầu trên Chư Phật Tâm hương con nguyền.

-Tứ sanh –lục đạo hữu duyên
-Nhân thân tái phục –hiện tiền tu thân
-Học hỷ xả hành từ bi
-Ươm trồng hạt giống yêu thương cho đời.

-Nguyện cầu Tam Bảo ai lân
-Tứ sanh lục đạo đặng phần vãng sanh
-Đồng về an dưỡng Tây Phương
-Quê xưa cõi Phật cùng chung một nhà.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

Tác giả: Thơ Thiện Tâm
Loading...

0 nhận xét: