Tĩnh tâm điều tức uốn thước kiều, vận luồng chân khí mở tam tiêu

Loading...

Tĩnh tâm điều tức uốn thước kiều
Vận luồng chân khí mở tam tiêu
Tam hoa tụ đỉnh triều nguyên hội
Thiên môn thường mở mãi phiêu diêu.
Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét