Tìm kiếm trên blog

Kính chào các cô chú trên Tuyduyen.net này, con có một câu hỏi mong các chú góp ý giúp con ạ. Nếu như Phật đến đón con thì con có nên về...

Nếu được Phật đến đón thì có nên về hay không?

Loading...

Kính chào các cô chú trên Tuyduyen.net này, con có một câu hỏi mong các chú góp ý giúp con ạ. Nếu như Phật đến đón con thì con có nên về hay ko ạ, nếu con về thì ai sẽ nuôi mẹ con. Như vậy có phải bất hiếu ko ạ, mà nếu con ko về thì có phải xem là ko Nguyện tha thiết chăng.

Mong cô, chú góp ý giùm con ạ.

Lê Văn Thăng

Trả lời của Cư sĩ Phước Huệ

Chào bạn Lê Văn Thăng,

Bạn có hiếu với mẹ là điều đáng quý, nhưng hãy thử suy gẫm như sau. Nếu một người đến lúc phải chết, thì người đó có xin được với ai, hoặc làm cách gì để tiếp tục sống không? Dù là với những mục đích tốt đẹp như: báo hiếu cha, mẹ, hoằng dương chánh pháp,… Tất cả chúng sanh, đến lúc nghiệp duyên đã hết thì đều bị bắt buộc phải ra đi như thế, có ai “trả giá, ra điều kiện” được với Diêm vương, với nghiệp lực? Chẳng lẽ, mình được Phật rước, nên mình có thể cho mình cái quyền được “trả giá, ra điều kiện” hay sao? Chắc bạn biết rõ là không phải chỉ có mỗi bạn muốn báo hiếu với mẹ, hầu hết chúng sanh đều muốn báo hiếu cho cha, mẹ mình, huống hồ là người biết tu học. Vậy, những người còn cha mẹ mà vãng sanh về Cực Lạc đều là những người con bất hiếu hay sao? Bạn hãy còn xem nhẹ ý nghĩa của việc vãng sanh Cực Lạc lắm.

Hiếu với cha, mẹ là bước bắt đầu của người tu Phật, đến bước thứ hai thì phải xem tất cả chúng sanh đều là cha, mẹ của mình, chứ không riêng gì cha, mẹ hiện đời. Nếu chỉ biết và báo hiếu cha, mẹ hiện đời của mình thôi, thì tâm lượng đó còn hạn hẹp lắm, không thể thành Phật được. Điểm này tự bạn phải suy gẫm cho thông suốt.

Với người tu Tịnh Độ, chỉ có một điểm cần phải lo nghĩ là “tu sao để chắc được vãng sanh”, bạn còn chưa nắm chắc rõ mình có được vãng sanh hay không mà đã lo nghĩ như là mình đã được rồi vậy. Bạn hãy nên bước được bước đầu tiên, rồi mới nghĩ đến bước thứ hai. Bạn chưa bước được bước thứ 1 mà đã nghĩ đến bước thứ 2 rồi, có phải là rất không hợp lý không? Bởi vì khi bạn bước được thứ 1 rồi, chắc chắn cái thấy, cái nghĩ của bạn sẽ hoàn toàn khác với lúc bạn chưa bước được bước đầu tiên. Hoặc giả, ngay cả bước thứ nhất bạn cũng không đến được, thì có phải những băn khoăn, toan tính, lo nghĩ hiện giờ đều là những thứ làm phí thời gian không?

Cổ đức đã dạy, lâm chung nếu còn một niệm luyến ái Ta Bà thì không thể vãng sanh. Niệm luyến ái Ta Bà là những niệm thương yêu, quyến luyến cha mẹ, vợ con, đệ tử, huynh đệ, nhà cửa,.. Không phải Phật không đến rước, mà bạn không muốn đi thì sao mà Phật rước bạn đi cho được. Bạn hãy tự xét xem mình còn niệm đó không nhé, nếu còn niệm đó thì e rằng sẽ không thể vãng sanh.

Bạn hãy tìm đọc những sách cơ bản của Tịnh Độ như Niệm Phật Thập Yếu, để hiểu cho chắc rõ tại sao mình cần phải vãng sanh, khi hiểu rõ rồi thì bạn sẽ không còn những băn khoăn như hiện giờ nữa. PH khuyên bạn như vậy vì có vẻ như ở ngay điểm phát khởi tâm nguyện của bạn đã có chút gì đó không ổn nên bạn mới có những băn khoăn hiện giờ. Nên, bạn hãy gắng bỏ chút thời gian mà tìm hiểu, và hiểu cho bằng được ý nghĩa chân thật của nguyện cầu vãng sanh Cực Lạc. Bạn hãy làm ngay đi nhé, vì nếu không thông được điểm này, thì ắt sẽ thành chướng ngại cho việc vãng sanh của bạn đó.

Chúc bạn tỉnh giác.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Loading...

0 nhận xét: