Sống trong thế giới biết ơn

Loading...
Sống trong thế giới biết ơn


Hãy biết ơn những người khiển trách ta
vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.

Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã
vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.

Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta
vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.

Hãy biết ơn những người đánh đập ta
vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.

Hãy biết ơn những người lường gạt ta
vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.

Hãy biết ơn những người làm hại ta
vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.

Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu.

Trích những lời khai thị vàng ngọc của Tịnh Không Pháp sư
Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét