Lửa Sân nổi dậy đốt thiêu. Cả rừng công đức, của ta gieo trồng

Loading...

LỜI PHẬT DẠY...!!!

Phật xưa có dạy mấy lời...
Thửa ruộng công đức,một đời trồng gieo
Lửa Sân nổi dậy đốt thiêu
Cả rừng công đức, của ta gieo trồng
Cõi nhân thế lắm ....Mê nhiều ...Mộng
Dễ đắm chìm ...danh vọng giàu sang
Tạo thêm nghiệp nặng đeo mang
Mãi hoài... luẩn quẫn,..kiếp toan lộn vòng
Quả đáng tiếc muôn phần ....hoài tiếc
Có thân người vạn kiếp... hạnh Tu
Cửa nhân đâu dễ mà vô
Cho nên phải biết ..đường Tu mà Hành
Theo gương Phật...Pháp kinh đã sẵn
Hãy chăm trồng..nhân tánh Phật gieo
Định Tâm... Tu Niệm nguyện theo
Tam quy cửa Phật,diệt điều ...Sân Si...
Tây Phương con biết còn xa
Nhưng Tâm... con vẫn thiết tha muốn về
Con nay xin lập ...lời thề
Thành Tâm Tu học,để về Tây Phương....
.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
.
Niệm một câu A Di Đà Phật “Tiêu trừ 80 ức kiếp trọng tội sanh tử”. Hãy BÌNH LUẬN một câu A DI ĐÀ PHẬT khi đọc xong bài viết này!
.
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét