Muốn buông nào phải dễ đâu Lòng người vô đáy... nông sâu khó lường

Loading...

" Muốn buông nào phải dễ đâu
Lòng người vô đáy... nông sâu khó lường
Đôi khi gây ra tai ương....
Cũng vì tham hận... mà vương tội tình...
Chúng ta hãy thương chính mình
Đừng nên tạo nghiệp...sinh linh oán thù
Gây nên tội lỗi mịt mù....
Kéo lê ân oán...bay vù tương lai
Con người dẫu gái hay trai
Bản thiện có sẵn... không ai thiếu gì...
Nhưng sợ chọn sai đường đi
Gây nên tội lỗi... tới khi muộn màng.... "
Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét