Sen nở từ tâm

Loading...

SEN NỞ TỪ TÂM

Giữ yên nếp sống dịu hiền
Gây chi sống gió thêm phiền lòng nhau
Cuộc đời rồi sẽ về đâu
Trăm năm mua lấy chữ sầu ích chi
Tâm thành thật, Phật chứng tri
Giữ câu nhân nghĩa thị phi không màng
Miệng cười vui vẻ rỡ ràng
Trao lời thân thiện nhận ngàn yẽu thương
Dẫu đời hai chữ vô thường
Tâm luôn giữ vững đừng vương lệ sầu
Cuộc đời là chốn bể dâu
Lòng người tốt xấu, nông sâu lẽ thường
Tâm hiền có Phật tựa nương
Tâm ma lầm lạc dặm trường khố đau
Thật lòng mà sống đỏi trao
Tây phương cực lạc gặp nhau sum vầy.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét