Thân ta có được kiếp này Đều do nhân quả trước đây ta làm

Loading...

---- TU - ĐỂ - SỬA ---- <3

Thân ta có được kiếp này
Đều do nhân quả trước đây ta làm
Cho dù xấu đẹp sang hèn
Đừng nên oán trách trời ban thế này
Thân người quý giá hiện nay
Phải luôn quý trọng ngày ngày tự răn
Vì ta có sẵn đôi chân
Con đường chân chính ta ta cần bước đi
Đôi tay cũng chẳng kém gì
Làm lành làm tốt chẳng vì lợi danh
Vì ta đủ trí thông minh
Tai nghe chân chính mắt tinh soi đường
Mũi ta tìm đến mùi hương
Hương thơm đạo lý,luân thường xưa nay
Miệng ta chỉ nói lời hay
Nói lời Phật dạy,miệng này như hoa
Tâm ta thì phải vị tha
Chứ đùng vì kỷ mà làm khổ thân
Thế gian thì vẫn xoay vần
Phải luôn giữ vững tinh thần mà tu
Tâm nay vốn lắm kẻ thù
Hãy dùng chánh niệm triệt trừ chúng đi
Tỉnh giác ta phải hành trì
Để ta nhận diện những gì khổ đau
Thân tam sát cánh bên nhau
Trong ngoài phối hợp cùng nhau Tu Hành
Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét