Hãy cứ yêu thương dù ai ganh ai ghét, Đời ý nghĩa khi ta tha thứ...

Loading...

Hãy cứ yêu thương dù ai ganh ai ghét
Đời ý nghĩa khi ta tha thứ...
Hãy giúp đỡ đi khi có thể.
Đừng hề Hà cân nhắc thiệt hơn
Cũng đừng mong ai đó trả ơn
Đời luôn ý nghĩa khi ta Phụng sự
Hãy cứ cho đi đừng tiếc rẻ
Mai ta về cũng chẳng mang theo
Thế gian biết bao người khó nghèo
Đời ý nghĩa khi ta cống hiến
Cho đi là Hạnh Phúc.Là còn mãi...
Không Đạo gì Đẹp bằng Đạo Làm Người
Đời mãi đẹp khi tình người vẩn Đậm
Biết yêu thương sang sẽ cho nhau...

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Niệm một câu A Di Đà Phật “Tiêu trừ 80 ức kiếp trọng tội sanh tử”. Hãy BÌNH LUẬN một câu A DI ĐÀ PHẬT khi đọc xong bài viết này!

🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét