Tìm kiếm trên blog

SỐNG SỐNG...là san sẻ yêu thương SỐNG...đừng làm chuyện bất lương hại người. SỐNG...là vun đắp cho đời SỐNG...đừng ganh ghét, nói l...

Sống...

Loading...

SỐNG

SỐNG...là san sẻ yêu thương
SỐNG...đừng làm chuyện bất lương hại người.
SỐNG...là vun đắp cho đời
SỐNG...đừng ganh ghét, nói lời thị phi.
SỐNG...là hỷ xả, từ bi
SỐNG...đừng ngu muội sân si, làm càn.
SỐNG...là tâm hướng niết bàn
SỐNG...đừng bỏ ngãi, tham vàng, háo danh.
SỐNG...là vô ngã, vô tranh
SỐNG...đừng giẫm đạp để giành giật nhau.
SỐNG...là phải biết xót, đau
SỐNG...đừng vô cảm, gây sầu trái ngang.
SỐNG...là kết nghĩa, giải oan
SỐNG...đừng làm trái tâm can nhé người.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Niệm một câu A Di Đà Phật “Tiêu trừ 80 ức kiếp trọng tội sanh tử”. Hãy BÌNH LUẬN một câu A DI ĐÀ PHẬT khi đọc xong bài viết này!

🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Loading...

0 nhận xét: