Tìm kiếm trên blog

_((()))_ BẠN ƠI...!!! _((()))_ Bạn ơi nhớ... cuộc đời này hữu hạn Chẳng có ai , thoát khỏi luật Vô Thường Nếu Nhật - Nguyệt , ngày ...

Thơ thiền: Bạn ơi...!!!

Loading...

_((()))_ BẠN ƠI...!!! _((()))_

Bạn ơi nhớ... cuộc đời này hữu hạn
Chẳng có ai , thoát khỏi luật Vô Thường
Nếu Nhật - Nguyệt , ngày đêm phân định rõ
Thì mạng người, lại lúc tỏ lúc lu.
Bạn ơi nhớ... ai cũng vào giấc ngủ
Giấc ngủ sâu , chấm dứt một kiếp người
Nên còn thức , làm sao cho thanh thản
Mắt nhắm rồi , trọn giấc vẫn cười tươi.
Bạn nhớ nhé.... nay mai giữa dòng đời
Xin thứ tha , ai lỡ gây lầm lỗi
Cũng là để thân tâm mình tránh khỏi
Những nặng nề , đánh đổi sự thảnh thơi...!!!

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Niệm một câu A Di Đà Phật “Tiêu trừ 80 ức kiếp trọng tội sanh tử”. Hãy BÌNH LUẬN một câu A DI ĐÀ PHẬT khi đọc xong bài viết này!

🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Loading...

0 nhận xét: