Thơ thiền: Bạn ơi...!!!

Loading...

_((()))_ BẠN ƠI...!!! _((()))_

Bạn ơi nhớ... cuộc đời này hữu hạn
Chẳng có ai , thoát khỏi luật Vô Thường
Nếu Nhật - Nguyệt , ngày đêm phân định rõ
Thì mạng người, lại lúc tỏ lúc lu.
Bạn ơi nhớ... ai cũng vào giấc ngủ
Giấc ngủ sâu , chấm dứt một kiếp người
Nên còn thức , làm sao cho thanh thản
Mắt nhắm rồi , trọn giấc vẫn cười tươi.
Bạn nhớ nhé.... nay mai giữa dòng đời
Xin thứ tha , ai lỡ gây lầm lỗi
Cũng là để thân tâm mình tránh khỏi
Những nặng nề , đánh đổi sự thảnh thơi...!!!

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Niệm một câu A Di Đà Phật “Tiêu trừ 80 ức kiếp trọng tội sanh tử”. Hãy BÌNH LUẬN một câu A DI ĐÀ PHẬT khi đọc xong bài viết này!

🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét