Thơ thiền: Bình an trên mỗi bước đi, Trần gian khổ ải có chi mà sầu

Loading...

Bình an trên mỗi bước đi
Trần gian khổ ải có chi mà sầu
Kiếp người sống được bao lâu
Xuôi tay nhắm mắt qua cầu gió bay
Hãy vui cho biết kiếp này
Đừng gieo ân oán , đoạ đày lẫn nhau
Từ bi là phép nhiệm màu
Bỏ tham trừ hận, khổ đau chẳng còn.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Niệm một câu A Di Đà Phật “Tiêu trừ 80 ức kiếp trọng tội sanh tử”. Hãy BÌNH LUẬN một câu A DI ĐÀ PHẬT khi đọc xong bài viết này!

🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét