Thơ thiền: Giàu nghèo cũng thế mà thôi, Quan trọng sống tốt để đời an vui

Loading...

Giàu nghèo cũng thế mà thôi
Quan trọng sống tốt để đời an vui
Bao năm vất vả ngược xuôi
Nhưng mà Ta vẫn vui tươi yêu đời

Nhà giàu chưa hẳn đã vui
Lắm khi đau khổ, ngậm ngùi đắng cay
Nhà nghèo vất vả cả ngày
Chỉ mong hạnh phúc chẳng thay đổi lòng

Nhà giàu tiền của chất chồng
Có khi tình cảm lại không thuận hòa
Nhà nghèo tiền kiếm chẳng ra
Nhưng mà tình cảm đậm đà yêu thương

Đời người kiếp sống vô thường
Sớm còn tối mất ai lường được đâu?
Ở đời sống phải vì nhau
Ở đời sống phải đậm sâu nghĩa tình

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Niệm một câu A Di Đà Phật “Tiêu trừ 80 ức kiếp trọng tội sanh tử”. Hãy BÌNH LUẬN một câu A DI ĐÀ PHẬT khi đọc xong bài viết này!

🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét