Thơ thiền: Hơn thua ở đời tâm thêm khổ ...

Loading...

Hơn thua ở đời tâm thêm khổ
Trở về cát bụi khác chi ai
Chấp chi mang khổ , thêm sầu
Nhẹ nhàng buông xả , không cầu không mong
Tâm dính chấp , là tâm đau khổ
Lòng Sân Si , chẳng thể an nhiên
Giữ cho thanh tịnh cõi lòng
Thảnh thơi giải thoát khỏi vòng trầm luân

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Niệm một câu A Di Đà Phật “Tiêu trừ 80 ức kiếp trọng tội sanh tử”. Hãy BÌNH LUẬN một câu A DI ĐÀ PHẬT khi đọc xong bài viết này!

🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét