Thơ thiền: Trong tương ngộ sẵn có mầm ly biệt Bởi đời là giấc mộng hợp rồi tan

Loading...

CON THUYỀN ĐẠI ĐẠO

Trong tương ngộ sẵn có mầm ly biệt
Bởi đời là giấc mộng hợp rồi tan
Kiếp nhân sinh trong bể khổ ta bà
Gặp để trả bao tiền khiên kiếp trước
Hãy vui đi cho những lần gặp mặt
Gạt lệ sầu cho những cuộc chia ly
Hãy đứng lên đi tiếp tục con đường
Đường giải thoát,đường về cực lạc

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Niệm một câu A Di Đà Phật “Tiêu trừ 80 ức kiếp trọng tội sanh tử”. Hãy BÌNH LUẬN một câu A DI ĐÀ PHẬT khi đọc xong bài viết này!

🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét