Thơ thiền: Xin hãy nhớ cuộc đời là giả tạm, Vật hữu hình tất hoại không sai

Loading...

Xin hãy nhớ cuộc đời là giả tạm
Vật hữu hình tất hoại không sai
Chẳng còn gì khi nhắm mắt xuôi tay
Danh tài sắc chẳng gì mãi mãi

Đời phù vân hợp tan hay được mất
Ôm chi hoài nổi sầu khổ đắng cay
Mãi đắm chìm trong kiếp trả vay
Mau thức tỉnh ra khỏi vòng nghiệp chướng.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Niệm một câu A Di Đà Phật “Tiêu trừ 80 ức kiếp trọng tội sanh tử”. Hãy BÌNH LUẬN một câu A DI ĐÀ PHẬT khi đọc xong bài viết này!

🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét