Tìm kiếm trên blog

Đạo trong tâm chớ ở mồm Cũng không lưu lại chốn thiên môn Yêu thương hòa nhã cùng làng xóm Độ lượng vi tha giữa thế gian !

Đạo trong tâm chớ ở mồm

Loading...

Đạo trong tâm chớ ở mồm
Cũng không lưu lại chốn thiên môn
Yêu thương hòa nhã cùng làng xóm
Độ lượng vi tha giữa thế gian !

Khuyết danh
Loading...

0 nhận xét: