Tìm kiếm trên blog

Không si sống mãi trăm năm Thi xin hãy nhớ chữ TÂM ở đời Không ai sống mãi muôn đời Chữ tình chữ nghĩa muôn đời CÒN LƯU

Không si sống mãi trăm năm

Loading...

Không si sống mãi trăm năm
Thi xin hãy nhớ chữ TÂM ở đời
Không ai sống mãi muôn đời
Chữ tình chữ nghĩa muôn đời
CÒN LƯU
Loading...

0 nhận xét: