Tìm kiếm trên blog

Kiếp này lắm rác lẫn sân SI Quét cho sạch hết những sầu BI Tẩy rửa tất cả không phiền MUỘN Thân tâm ta tự tại thế mà ĐI...

Kiếp này lắm rác lẫn sân SI

Loading...

Kiếp này lắm rác lẫn sân SI
Quét cho sạch hết những sầu BI
Tẩy rửa tất cả không phiền MUỘN
Thân tâm ta tự tại thế mà ĐI...

THÍCH ĐỨC QUANG
Loading...

0 nhận xét: