Tìm kiếm trên blog

Mắt trông thấy sắc thì thôi Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thì không Trơ trơ lẳng lặng cỏi lòng Nhẹ nhàng ta bước trong vòng trần ai

Mắt trông thấy sắc thì thôi

Loading...

Mắt trông thấy sắc thì thôi
Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thì không
Trơ trơ lẳng lặng cỏi lòng
Nhẹ nhàng ta bước trong vòng trần ai

Khuyết danh
Loading...

0 nhận xét: