Tìm kiếm trên blog

XÓT XA ! Con Dâu hắt hủi trăm đường Còn thằng con đẻ chẳng thương tí nào Mà nhà nó có khó đâu Ít ra cũng dạng khá giầu trong thôn ...

XÓT XA !

Loading...

XÓT XA !

Con Dâu hắt hủi trăm đường
Còn thằng con đẻ chẳng thương tí nào
Mà nhà nó có khó đâu
Ít ra cũng dạng khá giầu trong thôn
Cảm ơn cháu bát phở ngon
Ông ăn mà thấy đỡ hơn rất nhiều
Mấy hôm ngủ chợ tiêu điều
Mấy hôm gió lạnh mưa chiều lẻ loi
Tuổi già khổ lắm cháu ơi
Nhà Tôi thì đã mất rồi chục năm
Con dâu con đẻ đều tham
Thi nhau bán đất để làm của riêng
Ở chung với chúng thì phiền
Cứ nghe chúng chửi mà điên hết người
Dâu thì bóng gió đuổi tôi
Con thì nó nói những lời khó nghe
Đau buồn tôi phải ra đi
Tuổi cao sức yếu làm gì được đâu
Trước sau rồi cũng qua cầu
Nhưng mà không biết về đâu bây giờ
Biết sau chết chúng có thờ
Hay thành Ma đói bơ vơ chốn này
Mong Trời cao với Đất dày
Thức tâm những đứa đừng say bạc tiền
Mà quên đi mất cha hiền
Mà quên đạo nghĩa nhân duyên cuộc đời
Nay mai gần đất xa trời
Rồi e gặp cảnh như thời đuổi Cha

-- St--
Loading...

0 nhận xét: