Tìm kiếm trên blog

Chắp tay lạy mẹ quan âm Từ bi cứu quốc trầm luân muôn loài Bao nhiêu bế khổ trần ai Đêu do duyên nghiệp bao đời mà ra

Chắp tay lạy mẹ quan âm. Từ bi cứu quốc trầm luân muôn loài

Loading...

Chắp tay lạy mẹ quan âm
Từ bi cứu quốc trầm luân muôn loài
Bao nhiêu bế khổ trần ai
Đêu do duyên nghiệp bao đời mà ra

Chắp tay lạy phật di đà
Chỉ cho con được thoát ra ưu phiền
Buôn vui một kiếp luân phiên
Để cho con được tới miền an vui !
NAM MÔ CẦU SÁM HỐI HA RA TÁT !
Loading...

0 nhận xét: