Tìm kiếm trên blog

Hãy thôi oán trách ông trời Buồn vui, sướng khổ ở đời do ta Hiểu rằng nhân quả mà ra Gieo nhân từ ái, vị tha, thương người.

Hãy thôi oán trách ông trời, Buồn vui, sướng khổ ở đời do ta...

Loading...

Hãy thôi oán trách ông trời
Buồn vui, sướng khổ ở đời do ta
Hiểu rằng nhân quả mà ra
Gieo nhân từ ái, vị tha, thương người.
- Pema -
Nam Mô A Di Đà Phật.
Loading...

0 nhận xét: