Tìm kiếm trên blog

Chọn đúng sẽ bảo vệ bạn, chọn sai sẽ cắn chết bạn. Phụ nữ là rắn Chọn đúng sẽ quấn quýt yêu thương bạn, chọn sai sẽ từ từ hạ độc bạn. Bạ...

Mặt trái của sự đời..

Loading...

Chọn đúng sẽ bảo vệ bạn, chọn sai sẽ cắn chết bạn.
Phụ nữ là rắn
Chọn đúng sẽ quấn quýt yêu thương bạn, chọn sai sẽ từ từ hạ độc bạn.
Bạn bè là con đường
Chọn đúng sẽ đến đích, chọn sai cả đời đi lạc."
Loading...

0 nhận xét: