Nợ ai một chút chớ quên, chớ nên làm khó làm phiền cho ai...


Nợ ai một chút chớ quên.
Chớ nên làm khó làm phiền cho ai...

Con người vì vô minh nên gây ra nhiều lầm lỗi, vì danh lợi tình mà tranh mà đấu suốt cuộc đời, như vậy sẽ rất mệt mỏi, thân tâm nhiều muộn phiền.

Phật Pháp có thể cảm hóa con người để đưa chúng ta trở về bến giác. Nhưng liệu bạn có muốn quay đầu lại hay không ?

Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét