Sống một ngày vui vẻ là sống một ngày, sống một ngày không vui vẻ cũng là sống một ngày


Sống một ngày vui vẻ là sống một ngày...
Sống một ngày không vui vẻ cũng là sống một ngày...

Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét