Trên đường thỉnh kinh bao chướng ngại, kiến Tánh Khởi Tu bước chân Tiên


Trên đường thỉnh kinh bao chướng ngại...
Kiến Tánh Khởi Tu bước chân Tiên.
Hành trí miên mật Ngộ thân hiền.
Thậm thâm vi diệu càng thêm Ngộ...

Ngộ đường Thiên Ý sanh bình đẳng.
Ngộ hình ảnh người, ấy chính ta.
Nhìn người Cười nói, lại thấy Ta...
Nhìn người Xỉ vả cũng thấy Ta...

Chạm vật xung quanh muôn mầm sống.
Bổng chốc bật cười Ngộ quá ta...
Ngộ nhập tầng Âm vi diệu pháp.
Chấn động Tam thiên, lại Bật cười...

Còn nữa, Còn xa lắm...
Chớ nói Tâm không đã là xoong...
Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét