Nếu như lời nói khổ nhau. Thì xin đừng nói khỏi đau lòng người


NẾU NHƯ

Nếu như lời nói khổ nhau
Thì xin đừng nói khỏi đau lòng người
Nếu như lời nói để cười
Thì xin tế nhị để tươi cười hoài
Nếu như lời nói mệt nhoài
Thì xin im lặng bỏ ngoài cho xa
Nếu như lời nói kêu ca
Thì xin thông cảm cho qua đừng phiền
Nếu như lời nói vì tiền
Thì xin nhớ rõ người hiền không ngu
Nếu như lời nói như ru
Thì xin bớt nói đừng thiên thu chưa cần
Nếu như lời nói dễ sân
Thì xin nhớ kỹ vô ngần đức tan
Nếu như lời nói bình an
Thì xin hãy nói muôn ngàn điều hay
Nếu như lời nói mỗi ngày
Thì xin đổi mới từ này từ kia
Nếu như lời nói chia lìa
Thì xin đợi lúc khắc bia hãy dùng
Nếu như lời nói chung chung
Thì xin nói rõ để cùng hiểu nhau
Nếu như lời nói tào lao
Thì xin tạm biệt mến chào không nghe
Nếu như lời nói cứ khoe
Thì xin chớ có màu mè phô trương
Nếu như lời nói dễ thương
Thì xin chân thật khiêm nhường hay hơn
Nếu như lời nói không hờn
Thì xin nhớ mãi đừng sờn tình thâm
Nếu như lời nói tri âm
Thì xin khắc kỹ nơi tâm lâu dài
Nếu như lời nói mà sai
Thì xin hãy bỏ ngoài tai đừng buồn
Nếu như lời nói như chuông
Thì xin ngân mãi theo luồng gió xa
Nếu như lời nói ba hoa
Thì xin ngưng nói Ta bà mới yên.
Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét