Niềm vui không ở đâu xa Mà luôn ẩn hiện... Quanh ta mỗi ngày


" Niềm vui không ở đâu xa
Mà luôn ẩn hiện... Quanh ta mỗi ngày
Nếu ta giang rộng vòng tay
Nhân từ độ lượng... Chuyển xoay thế thời
Con người sống ở trên đời
Tham... Sân... si... hận, không rời khỏi thân
Nó Theo ta từng bước chân
Đợi lúc có dịp.... Dần dần phát sinh
Nên ta hãy giữ tâm bình
Giảm sân trừ hận... Lòng mình mới an
Giải nghiệp đời hết cơ hàn
Trí Tuệ sáng suốt... Tiêu tan ưu phiền "

Nam mô a Di Đà Phật
Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét