Hãy quên đi những gì trong quá khứ, Sống ở đời nên tha thứ cho nhau


Hãy quên đi những gì trong quá khứ,
Sống ở đời nên tha thứ cho nhau.
Đừng nhìn lại những nỗi đau tâm khảm,
Cuộc đời nầy ai bảo đảm đúng sai.
Tự xét mình xem người rồi ngẫm lại,
Mình cũng sai có trách ai chi vội .
Cuộc sống nầy , có ai chưa mắc lỗi,
Tự thân mình cũng thay đổi nào hay.
Đừng oán giận cho đêm ngày thức trắng,
Khỏi cho đời mãi lo lắng khôn nguôi .
Oán hận kia hãy chôn vùi mãi mãi ,
Để cuộc đời sống mãi với niềm vui.

NAM MÔ A DI ĐA PHẬT
Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét