Người quý mạng sống, khổ đau khi chết, Hãy hiểu rằng loài vật có khác chi ta


Người quý mạng sống, khổ đau khi chết
Hãy hiểu rằng loài vật có khác chi
Cũng thiết tha muốn sống, cũng liên hệ gia đình
Có cha mẹ, con cái, bạn bè thân thiết.
Trong các tội, tội lớn nhất là sát sanh, bạn biết?
Lòng nhân từ là bản thể của Tâm.
Nỡ lòng nào khiến sinh mạng khác đớn đau
Để cung phụng cho ta bữa ăn ngon miệng!
Lấy mạng quý trọng của chúng

Để đáp ứng cho lòng tham hưởng thụ,
Cả lý và tình, bạn có nghĩ cùng chăng?
Giết gia đình chúng để bảo dưỡng gia đình mình.
Hãy tưởng tượng cảnh chia ly, uất hận
Sao có thể thưởng thức khi nghĩ đến sự đớn đau của chúng
Lúc dao, nồi, cắt thái, nấu đun?
Và nhất là trong lễ giỗ, tang
Hay cưới hỏi, vui mừng, yến tiệc...
Giết sinh mạng nhiều vô số kể,
Là cố tình kết oán, gây thù.
Vui lòng người nhưng nhân, hiếu còn đâu?
Hãy nhắc nhở...Làm điều lành để hồi hướng cho người bạn nhé!
Không sợ điều ác, no say thiết đãi
Vui trọn không khí hờn oán chất đầy?
Thơm ngon thỏa dục phút giây
Mà gieo oán giận mai nầy ra sao?
Nhân quả báo ứng thế nào?
Suy cùng nghĩ cạn, khổ đau giải trừ.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Niệm một câu A Di Đà Phật “Tiêu trừ 80 ức kiếp trọng tội sanh tử”. Hãy BÌNH LUẬN một câu A DI ĐÀ PHẬT khi đọc xong bài viết này!

🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét