Người xuất hiện trước mắt chúng ta trông như thế nào là do tâm của chúng ta chứ không phải từ phía họ


Người xuất hiện trước mắt chúng ta trông như thế nào là do tâm của chúng ta chứ không phải từ phía họ, tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngả đảo điên!

VẠN SỰ DO TÂM

- Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngả đảo điên;
- Tâm gian dối thì cuộc sống bất an;
- Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù;
- Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui;
- Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá…

ĐEM TÂM CỦA MÌNH

- Đặt trên ngực để yêu thương;
- Đặt trên tay để giúp đỡ người khác;
- Đặt trên mắt để nhìn thấy nỗi khổ của tha nhân;
- Đặt trên chân để mau mắn chạy đến với người cùng khổ;
- Đặt trên môi để nói lời an ủi với người bất hạnh;
- Đặt trên tai để biết nghe lời than trách, góp ý của người khác;
- Đặt trên vai để biết chịu trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm với mọi người;
Thân xác không tim thì thân xác chết, làm người không có tâm thì cuộc sống chỉ có hận thù.
Vì thế phiền não của con người thường xoay quanh 12 chữ:
Buông không đành
Nghĩ không thông
Nhìn không thấu
Quên không được
Người có tâm CHIA SẺ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!
Loading...

Nhận xét