Giữa cõi đời lạnh lẽo....cần lăm một tấm lòng - Tùy Duyên - Thuận theo tự nhiên là cảnh giới cao nhất của trí tuệ

Hot

Post Top Ad

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

Giữa cõi đời lạnh lẽo....cần lăm một tấm lòng
Giữa cõi đời lạnh lẽo....cần lăm một tấm lòng

Trong cuộc hẹn, không ít người 'trốn' mỗi khi thanh toán song lại có những người bạn tranh trả tiền. Nhưng đừng nghĩ là do họ quá thừa tiền.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad


Bấm vào đây để tham gia nhóm của chúng tôi trên Facebook