Nếu bạn gặp bất hạnh... Xin đừng quá khổ đau
Nếu thấy mình mệt mỏi
Giữa cuồng quay lợi danh
Xin dừng chân ngơi nghỉ
Hít một hơi thở lành
Nếu bạn gặp bất hạnh
Xin đừng quá khổ đau
Hãy bình tâm quán xét
Mình.... khổ trước vui sau
Hạnh phúc hay khổ đau
Do nơi tâm mình tạo
Nhân quả và nghiệp báo
Chẳng đến trước thì sau
Những ai đang hạnh phúc
Xin cố gắng giữ gìn
Cuộc đời chỉ đẹp xinh
Khi tâm mình rộng mở...!Cổ nhân có câu: “Sống chết có số, phú quý do Trời”. Hết thảy những phiền não của con người phần lớn đều là vì lo được và mất, hoặc canh cánh trong mình một sự tình nào đó. Bởi vậy, hết thảy sự tình trong cuộc sống, thuận theo tự nhiên mới là cách lựa chọn tốt nhất.