Mong cho qua hết u sầu
Mong cho qua hết u sầu
Cho tâm thanh tịnh cho đời bình yên
Cầu cho khắp chốn trần gian
Nơi nào cũng được bình an vui vầy
Cổ nhân có câu: “Sống chết có số, phú quý do Trời”. Hết thảy những phiền não của con người phần lớn đều là vì lo được và mất, hoặc canh cánh trong mình một sự tình nào đó. Bởi vậy, hết thảy sự tình trong cuộc sống, thuận theo tự nhiên mới là cách lựa chọn tốt nhất.