Thơ: Nhân quả
Ảnh: Pixabay.com

Dẫu trời xanh từ bi và hiếu sinh
Luật nhân quả vẫn vĩnh hằng thực hiện
Kẻ ác nghiệp không thể nào trốn tránh
Người thiện lương được phúc báo phước lành

Trời đã báo cho con người cảnh tỉnh
Qua sấm rung, mưa đá giữa mùa xuân
Hãy giữ tâm trong tỏa lành đức sáng
Biết kính già, quý trẻ, trọng thánh nhân

Và hãy sống luôn luôn vì người khác
Ở trên cao trời biếc vẫn ngắm nhìn
Làm việc thiện tự tâm mình chân thật
Chính là ta đang bay tới cao xanh…

Nhận xét

Cổ nhân có câu: “Sống chết có số, phú quý do Trời”. Hết thảy những phiền não của con người phần lớn đều là vì lo được và mất, hoặc canh cánh trong mình một sự tình nào đó. Bởi vậy, hết thảy sự tình trong cuộc sống, thuận theo tự nhiên mới là cách lựa chọn tốt nhất.